Arvonlisäveroton myynti EU:n ja Norjan ulkopuolella asuville

Telefoto Oy tarjoaa arvonlisäverottoman ostamisen Suomessa vieraileville EU:n ja Norjan ulkopuolella asuville, sekä EU:n ja Norjan ulkopuolella pääsääntöisesti asuville suomalaisille.

Veroton matkailijamyynti (tax-free-myynti) edellyttää, että tavara myydään matkailijalle, jonka kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka (jos se on eri kuin kotipaikka) on EU:n tai Norjan ulkopuolella. Henkilön kotipaikan katsotaan olevan EU:n tai Norjan ulkopuolella, jos hän ei asu EU-maassa tai Norjassa eikä oleskele EU:n alueella tai Norjassa jatkuvasti. Oleskelu katsotaan yleensä jatkuvaksi, jos se kestää vähintään kuusi kuukautta. Jos henkilöllä on oleskelulupa Suomessa, hänet rinnastetaan Suomessa asuvaksi vaikka hänen kotipaikkansa olisi EU:n ulkopuolella.

Suomen kansalainen, joka asuu pysyvästi EU:n tai Norjan ulkopuolella, voi Suomessa käydessään tehdä ostoksia, joihin voidaan soveltaa matkailijamyyntisäännöstä. Matkailijamyyntisäännöstä voidaan soveltaa myös ostoihin, jotka Suomen kansalainen tekee kahden viimeisen viikon aikana ennen muuttoaan vähintään kuudeksi kuukaudeksi muualle kuin EU:n alueelle tai Norjaan. Suomalaisen on esitettävä työ- tai oleskelulupa myyjälle näyttönä siitä että hän asuu tai on muuttamassa EU:n ulkopuolelle.

Verottomana matkailijamyyntinä pidetään myyntiä vain sellaiselle ostajalle, joka itse vie ostamansa tavarat EU:n ulkopuolelle.

Veroton matkailijamyynti edellyttää, että ostoksen on oltava vähintään 100 euron arvoinen. Tavarat on vietävä ostajan henkilökohtaisissa matkatavaroissa käyttämättöminä EU:n alueelta myyntikuukautta seuraavien kolmen kuukauden aikana. Arvonlisäverotonta myyntiä ei sovelleta tavaraan, joka on otettu osittainkaan käyttöön jo EU:n alueella.

Tuotteet myydään arvonlisäverollisina. Arvonlisävero palautetaan tilillesi, kun olet toimittanut alkuperäiset tositteet tullin leimalla varustettuna Telefotolle.

Vaatimukset arvonlisäverottomaan myyntiin

 • Ostoksen loppusumma vähintään 100 euroa. (sis. ALV)
 • Passi on esitettävä osto/noudettaessa (ja mahdollinen oleskelu- tai työlupa)
 • Tavarat sinetöidään ja tullia varten annetaan tarvittavat dokumentit
 • Ostajan poistuttua EU-alueelta tulli leimaa kuitin tarkistettuaan sinetöidyt ostokset
 • Tullin leimaama kuitti tulee toimittaa joko postitse tai henkilökohtaisesti Telefoton myymälään. Mukana tulee liittää tilinumero (IBAN) arvonlisäveron palauttamiseksi, palautus tehdään vain suomalaiselle pankkitilille
 • Jos ostajalla ei ole suomalaista pankkitiliä, ALV hyvitetään myymälässämme seuraavan ostoksen yhteydessä.
 • ALVin palautusoikeus on voimassa 18 kuukautta ostopäivästä.

Sales without VAT to residents outside the EU and Norway

Telefoto offers non-VAT purchases for tourists visiting Finland who live outside the EU and Norway.

Tax-free sales require that the goods be sold to a traveler who is domiciled or habitually resident (if different from his domicile) outside the EU or Norway. The domicile of a person is deemed to be outside the EU or Norway if he or she is not resident in the EU country or Norway nor resides permanently in the EU or Norway. A stay is generally considered to be continuous if it lasts for at least six months. If a person has a residence permit in Finland, he or she will be considered a resident of Finland even if his / her residence is outside the EU.

Tax-free sales are reserved only to buyers who buy goods for themselves and export them outside the EU.  If you will be travelling to another EU country, the documents we provide must be stamped by the customs of the country that you are leaving the EU.

Sales without VAT requires that the purchase must be worth at least 40 euros. The goods must be exported in the buyer’s personal luggage. The goods will be sealed by Telefoto and the customs will check the items. VAT-free sales do not apply to goods that have been opened or used already in the EU. The items must be exported within three months of sale.

The goods are sold with VAT included and the VAT will be refunded to your bank account after delivering us the original documents stamped by the customs and your bank information.

Requirements for value-added sales

 • Minimum purchase amount 100 € (inc. VAT)
 • The passport must be presented at the time of purchase / pick-up
 • The goods are sealed and the necessary documents are provided for customs purposes
 • When a buyer leaves the EU, the customs stamp the receipt after checking the sealed shopping
 • The stamped documents by Customs must be delivered either by post or in person to the Telefoto store. Bank account information is required to return VAT. We only return to finnish bank accounts.
 • If you don’t have finnish bank account, we will refund the VAT with your next purchase.
 • VAT refund right is valid 18 months from date of purchase.